top of page

Algemene Voorwaarden

BEETJE SAAI, MAAR WEL BELANGRIJK

Bij het boeken van een workshop / mentorsessie bij MOOI! Fotografie ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Aanmelding
1. Aanmelden voor een cursus of workshop doet de cursist door het invullen van het aanmeldformulier op de site. De inschrijving wordt door MOOI! Fotografie per e-mail bevestigd.
Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

a. Eventuele workshops, Masterclass of Lifestage op locatie wordt middels een offerte met de opdrachtgever afgestemd.
2. Bij inschrijving geldt de workshopprijs zoals vermeld staat op de website ten tijde van de aanmelding. 

a. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die via de AI Chatbot (Botje) op de website verkregen is. Alhoewel Botje over het algemeen goede informatie geeft kan hij het ook wel eens mis hebben of onduidelijk zijn.
3. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden


 

Betaling

4. Binnen 72 uur na de inschrijving door de cursist verstuurt MOOI! Fotografie de bevestiging + factuur voor de cursus. De factuur moet binnen 14 dagen voldaan zijn, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop. De reservering is pas definitief als de factuur voldaan is. Bij beperkte deelname kan het dus zijn dat je zonder betaling niet meer kan deelnemen.

a. Als de workshops middels een opdrachtgever (evenement) geregeld wordt zal de betaling met de opdrachtgever afgestemd worden, hier kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden.
5. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per omgaande de bevestiging + factuur. Deze dient per direct voldaan te worden.
6. Indien de cursist niet of niet tijdig betaald zijn alle kosten, inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

a. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomst.


Annulering door de cursist of opdrachtgever
7. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Er vind geen terugbetaling plaats van het cursusgeld.

8. Het is mogelijk, in overleg, de besproken workshop door een andere cursist in te laten nemen. Dit moet je zelf regelen.

9 In overleg kan bij dringende en geldige redenen vanwege overmacht de workshop verzet worden. Dit verzoek dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Geldige redenen voor het verzetten van een workshop zijn onder andere; een ongeval, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. Dit geldt alleen bij 1 op 1 workshops / mentorsessies. Verzetten is niet mogelijk bij een groepsworkshop.


Annulering door MOOI! Fotografie
10. MOOI! Fotografie is gerechtigd een workshop met een geldige reden te annuleren. MOOI! Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is zal MOOI! Fotografie een vervangende datum voorstellen voor de workshop. Indien de cursist geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal MOOI! Fotografie het betaalde cursusgeld restitueren.

a. Indien er al kosten gemaakt zijn voor de reis of transport zullen deze niet geretourneerd worden. Het is aan de opdrachtgever hier indien gewenst een passende verzekering voor af te sluiten.

 

Inhoud workshop 

11. Het workshopprogramma is geschreven door MOOI! Fotografie. Hierdoor berust het intellectuele eigendom bij MOOI! Fotografie Het is dan ook niet toegestaan het workshopprogramma of gedeelten hiervan te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.
12. De cursist kan worden gevraagd eigen foto’s aan te leveren ten behoeve van de 1 op 1 workshop/mentorsessie. Eventuele andere foto's welke gebruikt worden tijdens de workshop zijn eigendom van MOOI! Fotografie en belast met portret- en copyright. Deze mogen dan ook niet anders gebruikt worden dan het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Het is niet toegestaan deze foto's commercieel te gebruiken, af te drukken of op welke andere manier dan ook te exploiteren.

13. MOOI! Fotografie regelt zelf modellen voor de workshops die plaatsvinden in de studio van MOOI!. Indien een model niet op komt dagen of op het laatste moment afmeldt zal het model vervangen worden voor de Stand in Baby (in geval van een Newbornworkshop). 

a. Het is NIET toegestaan voor de cursist om zelf foto's te leveren aan de modellen van een workshop op mentorsessie.

14. Indien de workshop of training plaatsvindt op een evenement / locatie georganiseerd door opdrachtgever, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zorgen dat er modellen aanwezig zijn tijdens de workshop. 

a. Opdrachtgever is in dit geval ook verantwoordelijk voor de toestemming van de modellen / ouders om het resultaat van de workshop online te gebruiken. Opdrachtgever verplicht zichzelf dit contractueel te regelen met de modellen / ouders.

Aansprakelijkheid

15. MOOI! Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het volgen van de workshop. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van MOOI! Fotografie of door haar ingeschakelde personen

Concurrentiebeding

16. Het is niet toegestaan om binnen 2 jaar na het volgen van een workshop of mentorsessie bij MOOI! Fotografie zelf workshops of betaalde content te organiseren met vergelijkbare onderwerpen.

7. Privacy & persoonsgegevens

17. MOOI! Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van MOOI! Fotografie is van toepassing.

bottom of page