Algemene Voorwaarden

BEETJE SAAI, MAAR WEL BELANGRIJK

Bij het boeken van een workshop bij MOOI! Fotografie ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Aanmelding
1. Aanmelden voor een cursus of workshop doet de cursist door het invullen van het aanmeldformulier op de site. De inschrijving wordt door MOOI! Fotografie per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.
2. Bij inschrijving geldt de workshopprijs zoals vermeld staat op de website ten tijde van de aanmelding. 
3. Door inschrijving verklaard de cursist zich akkoord met deze voorwaarden

 

Betaling

4. Binnen twee weken na de inschrijving door de cursist verstuurt MOOI! Fotografie de bevestiging + factuur voor de cursus. De factuur moet binnen 14 dagen, maar uiterlijk voor aanvang van de cursus, voldaan te zijn.
5. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per omgaande de bevestiging + factuur. Deze dient voor aanvang van de workshop per overschrijving voldaan te zijn.
6. Indien de cursist niet of niet tijdig betaald zijn alle kosten, inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.


Annulering door de cursist
7. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.

8. Indien de workshop door de cursist wordt geannuleerd tot vier weken voor de workshop zullen geen kosten worden berekend
9. Indien de workshop door de cursist wordt geannuleerd van vier tot twee weken voor aanvang van de workshop zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.
10. Indien de workshop door de cursist wordt geannuleerd vanaf twee weken voor aanvang van de workshop wordt het volledige cursus bedrag in rekening gebracht.
11. Het is mogelijk, in overleg, de besproken workshop door een andere cursist in te laten nemen.

12 In overleg kan bij dringende en geldige redenen vanwege overmacht de workshop verzet worden. Dit verzoek dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Geldige redenen voor het verzetten van een workshop zijn onder andere; een ongeval, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. Dit geldt alleen bij 1 op 1 workshops. Verzetten is niet mogelijk bij een groepsworkshop.


Annulering door MOOI! Fotografie
13. MOOI! Fotografie is gerechtigd een workshop met een geldige reden te annuleren. MOOI! Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is zal MOOI! Fotografie een vervangende datum voorstellen voor de workshop. Indien de cursist geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal MOOI! Fotografie het betaalde cursusgeld restitueren.

 

Inhoud workshop 

14. Na betaling van de factuur wordt middels een telefonisch consult geïnventariseerd welke inhoud er gewenst is voor de workshop. Het op maat geschreven programma wordt binnen 2 weken na het telefonisch consult per e-mail opgestuurd. De cursist draagt zelf zorg voor het eventueel printen van het programma. Dit is alleen van toepassing bij 1 op 1 workshops. Voor de groepsworkshops staat het programma vast.
16. Het workshopprogramma is geschreven door MOOI! Fotografie. Hierdoor berust het intellectuele eigendom bij MOOI! Fotografie Het is dan ook niet toegestaan het workshopprogramma of gedeelten hiervan te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

17. De cursist wordt gevraagd eigen foto’s aan te leveren ten behoeve van de 1 op 1 workshop. Eventuele andere foto's welke gebruikt worden tijdens de workshop zijn eigendom van MOOI! Fotografie en belast met portret- en copyright. Deze mogen dan ook niet anders gebruikt worden dan het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Het is niet toegestaan deze foto's commercieel te gebruiken, af te drukken of op welke andere manier dan ook te exploiteren.

Aansprakelijkheid

MOOI! Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het volgen van de workshop. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van MOOI! Fotografie of door haar ingeschakelde personen

7. Privacy & persoonsgegevens

MOOI! Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van MOOI! Fotografie is van toepassing.

WWW.MOOIFOTOGRAFIE.COM

VOLG JE ONS AL OP SOCIAL MEDIA | ONTVANG JE ONZE NIEUWSBRIEF AL?

  • Facebook
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Youtube
  • Email

Op alle reportages zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Klik HIER om deze te lezen.

PRIVACYVERKLARING

© MOOI! Fotografie 2019 | All rights reserverd | KvK: 6606223